DoelstellingDe door de Koepel ZCZN op vraag van haar leden te leveren diensten zijn altijd op maat. De deelnemende coöperaties leveren allerlei diensten voor hun leden, vooral op het vlak van welzijn maar steeds meer ook op het gebied van zorg zoals hulp bij het huishouden, verzorging en/of verpleging thuis, tot complexe zorg en behandeling. De koepel ondersteunt zijn leden daarbij met de diensten en op de manieren die de leden willen. Denk aan het voeren van administratie, het leveren van financiële diensten, het in dienst nemen van personeel etc.

Het gaat om een andere manier van zorg en diensten verlenen, waarbij de focus ligt op eigen regie, zelfredzaamheid, ontzorgen, kwaliteit van leven en gepast gebruik van zorg en diensten. De vraag van de cliënt en zijn (on)mogelijkheden en die van zijn netwerk staan centraal bij de zorg en diensten die hij (zij) ontvangt. Daarbij worden zorg en diensten onderling afgestemd en zo veel mogelijk integraal geleverd. Doel is om iedereen zo goed (welbevinden) en zo lang mogelijk in de eigen omgeving (gemeenschap, woonomgeving) te laten functioneren.

Er wordt gewerkt met dorpsondersteuners/-coördinatoren, beide hebben een verbindende en coördinerende rol en er is een goede samenwerking met de gemeenten en eerste lijnszorg. De betreffende coöperaties voeren in opdracht en samenwerking met andere instellingen waaronder de gemeente in toenemende mate taken uit en verlenen diensten op het gebied van de Wmo. Bijvoorbeeld rond de dagbesteding en begeleiding, ontmoetingsruimte / huiskamer, Wmo-spreekuur, welzijnsactiviteiten en vervoer in samenwerking met bijvoorbeeld ouderenverenigingen.

Doel is om iedereen zo goed (welbevinden) en zo lang mogelijk in de eigen omgeving (gemeenschap, woonomgeving) te laten functioneren.

Kenmerkend voor de werkwijze van onze leden en daarmee ook die van ons is:
• het vraaggericht werken; de verantwoordelijkheid en regie liggen primair bij de cliënt en zijn netwerk.
• dat de aanpak gericht is op wat de cliënt zelf kan en wat er mogelijk nog aan ondersteuning uit zijn/haar netwerk (familie/buren/vrienden)     kan worden gegeven. Dat kan aangevuld worden met (informele en formele) zorg/diensten geleverd door de coöperaties en/of Koepel.
• de zorg en diensten worden kleinschalig en op maat gerealiseerd in samenwerking met plaatselijk opererende organisaties.
• er is een sterke betrokkenheid en mede verantwoordelijkheid van de hulp- en zorgverleners bij de aard en wijze waarop diensten en zorg     worden geleverd en deze zijn altijd aanvullend op wat de cliënt zelf kan.
• er wordt vaak gewerkt met dorpsondersteuners/-coördinatoren, beide hebben een verbindende en coördinerende rol.
• er is een goede samenwerking met de gemeenten en eerste lijnszorg.